Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych

MERBED Sp. z o.o.Wykonuje roboty budowlane infrastrukturalne ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych technik bezwykopowych.

Czytaj Więcej