Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych

LB PARK Sp. z o.o.Spółka posiada i dzierżawi nieruchomości komercyjne (handlowe).

Czytaj Więcej