Wartość certyfikatu z dnia 31.05.2017 wynosi: 127,36 zł

Dla kogo:

Fundusz przeznaczony dla instytucji oraz osób fizycznych zainteresowanych polskim rynkiem obligacji korporacyjnych plasowanych przez stabilnych fundamentalnie emitentów.  Fundusz dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo i płynność oraz dobrej jakości zabezpieczenia, jednak poszukujących możliwości uzyskania wyższych stóp zwrotu akceptując ryzyko kredytowe.

Filozofia inwestycyjna:

Bezpośrednie inwestycje w zabezpieczone emisje obligacji korporacyjnych różnych emitentów z grupy MERA S.A. Dywersyfikacja emisji pod względem emitentów, zaangażowania, odsetek  i terminów zapadalność. Finansowanie bezpośrednich inwestycji w ramach grupy kapitałowej.

Bezpieczeństwo inwestycji portfel inwestycyjny ulokowany zabezpieczone i zdywersyfikowane emisje obligacji korporacyjnych stabilnej grupy kapitałowej
Elastyczna polityka inwestycyjna wyjątkowa polityka inwestycyjna umożliwiająca elastyczną alokację
Profesjonalne zarządzanie spójna strategia inwestycyjna realizowana przez profesjonalistów z branży
Dywersyfikacja rozproszenie pomiędzy gamą emitentów, kwotą zaangażowania, formą zabezpieczenia oraz terminem zapadalności
Unikalność pierwszy w Polsce wehikuł inwestycyjny pozwalający na inwestowanie pośrednie w grupę emisji obligacji korporacyjnych przy zachowaniu wszystkich zalet oraz bezpieczeństwa funduszu inwestycyjnego
Dochodowość wysoka relacja zysku do ryzyka, atrakcyjne stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku kredytowym

 KONTAKT

ul. Krasińskiego 2A
01-601 Warszawa
Tel.: 22 825 21 12
Fax: 22 350 74 82
info@saturntfi.pl